Menu Favourites

fav C&W | CEE Industrial Market Dashboard

15.11.2023 v 13:43 Img

CZ: S radostí oznamujeme spuštění našeho zcela nového dashboardu na Czech-industrial.cz, který obsahuje podrobné statistiky z průmyslového trhu střední a východní Evropy. Ponořte se do nejnovějších trendů, statistik a klíčových ukazatelů výkonu, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější.

Co data dasboard obsahuje:
- Market Snapshot
- Rents & Yields
- Supply & demand
- Developers share

CEE Statistiky naleznete zde.

ENG:We are thrilled to announce the launch of our brand-new dashboard on Czech-industrial.cz, featuring detailed statistics from the CEE industrial market. Dive into the latest trends, insights, and key performance indicators that matter most to your business.


Czech-industrial.cz,
What's Inside:
- Market Snapshot
- Rents & Yields
- Supply & demand
- Developers share

Check out the new dashboard now.